Ħal Kirkop

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 20 ta' Novembru 1993

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Michael Baldacchino (Kunsillier), Prof Hortio CR Vella (Sindku), Is-Sur Paul Zammit (Kunsillier), Is-Sur Charles Grixti (Segretarju Eżekuttiv). Mir-ritratt hemm neqsien il-Kunsillieri s-Sur Saviour Cutajar, Joseph Busuttil u s-Sur Francis Zammit . Il-Prof Horatio CR kien irriżenja ftit wara u minfloku sar Sindku s-Sur Michael Baldacchino.


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sra Rosaria Debono (Kunsillier), Is-Sur Saviour Cutajar (Kunsillier), Is-Sur Joseph Busuttil (Sindku), Is-Sur Michael Debono (Kunsillier), Is-Sur Leonard Agius (Kunsillier), Is-Sur Arthur Perici (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Stephen Mizzi (Kunsillier), Is-Sur Mario Salerno (Viċi Sindku), Is-Sra Carmen Attard (Kunsillier), Is-Sur Chares Mansueto (Sindku), Is-Sur Leonard Agius (Kunsillier), Is-Sur Arthur Perici (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 2002

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Clint Callus (Kunsillier), Is-Sur Michael Cutajar (Kunsillier), Is-Sur Christian Gauci (Viċi Sindku), Is-Sur Stephen Mizzi (Kunsillier), Is-Sur Mario Salerno (Sindku), Is-Sur Claude Galea (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Joseph Carbone (Kunsillier), Is-Sra Mary Rose Roberts (Kunsillier), Is-Sur Stephen Mizzi (Kunsillier), Is-Sur Christian Gauci (Viċi Sindku), Is-Sur Claude Galea (Segretarju Eżekuttiv). Is-Sur Mario Salerno (Sindku) ma kienx preżenti meta ttieħed ir-ritratt.


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2008

photo5

Is-Sitt Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Mario Salerno (Sindku), Is-Sur Stephen Mizzi (Kunsillier), Is-Sra Nadia Zammit (Kunsillier), Is-Sur Joseph Carbone (Deputy Sindku), Is-Sra Rose Roberts (Kunsillier), Is-Sur Ranier Busuttil (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo7

Is-Seba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Ranier Busuttil (Aġent Segretarju Eżekuttiv), Joseph Schembri (Kunsillier), Stephen Mizzi (Kunsillier), Carmel Calleja (Sindku), Antoinette Cefai (Viċi Sindku), Joseph Carbone (Kunsillier).

Fl-2013 Joseph Carbone rriżenja u fl-istess sena ġiet eletta Jennifer Tabone. 

It-Tmien Leġislatura - Data tal-Elezzjoni 11 ta' April 2015

Ħal Kirkop LC

Mix-xellug għal-lemin: Antoinette Cefai (Kunsillier), Antonia Demicoli (Segretarju Eżekuttiv), John Luke Cassar (Kunsillier), Terence Agius (Sindku), Stephen Mizzi (Kunsillier), Joseph Schembri (Viċi Sindku).

Fl-2016 Antoinette Cefai irriżenjat u fl-istess sena ġie elett Leonard Grioli.